הפניה לאתר מחדדים

סוג הפעילות : {type}
נושא הפעילות : {pract}

תקנון לשימוש בפעילויות:
כל הפעילויות המוצגות באתר זה - משחקי שולחן, דפי עבודה, ומשחקי מחשב - מותרות לשימוש פרטי בלבד.
חל איסור מוחלט להדפיס או להעתיק בכל צורה שהיא פעילויות ואיורים המופיעים באתר זה לצרכים מסחריים כלשהם
או למטרות הפצה ללא תשלום באתרי אינטרנט אחרים או בכל מדיה שהיא מבלי שניתן אישור לכך .
נתקלתם בטעות או בקישור משובש? נשמח לדעת.