Riki Picture


שמי ריקי קול,  וזה למעלה מ-30 שנה שאני מלמדת ומקדמת בהצלחה ילדים ובני-נוער אשר להם  קשיי למידה מכל הסוגים  -  קשיים ברכישת
הקריאה ובהבנת הנקרא, קשיים בכתיבה, באנגלית, או בחשבון, קשיים כלליים על רקע של בעיות קשב וריכוז ועוד.


במשך השנים, צברתי ניסיון רב בהוראה מתקנת ופיתוח תכניות לימודים, ומספר תלמידיי המגיעים לתוצאות טובות מאוד ומצליחים להשיג את מטרותיהם הוא גדול ביותר.

במקביל לעבודתי בתחום ההוראה המתקנת עסקתי,
במשך 15 שנה, גם בפיתוח תכניות לימודים שונות
(במט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית) . לדוגמא
:
תכניות לימודים בלשון לכיתות ד'-ו' ("אשכולית", "בונוס),
חשבון לילדי הגן וכיתות א' ("יש לי סוד – אני לומד חשבון"),
גיאוגרפיה לכיתות ה'-ו' ( "סביב הים התיכון"),
חינוך לבריאות לילדי הגן ("ילי ועומרי שומרים על גוף בריא") ועוד...


מדוע תלמידיי מצליחים
ומגיעים להישגים ?

ארבע סיבות עיקריות:


א.

זיהוי מדויק של הבעיה
- ניסיוני הרב מאפשר לי לזהות במהירות ובמדויק את הקושי או הקשיים של כל תלמיד הפונה אלי.

ב.

שיטות עבודה מיוחדות
- אני משתמשת בשיטות הוראה רבות ומגוונות - חלקן שיטות ייחודיות שאני עצמי פתחתי - ויודעת להתאים בצורה מדויקת את שיטת ההוראה הדרושה לכל תלמיד ותלמיד.

ג.

הפחתת חרדות ושיפור הביטחון העצמי
- בכל תלמיד יש כישורים ומיומנויות, שבהם יש לו יכולת טובה יותר ובהם יש לו סיכוי רב יותר להצליח. הבלטת נקודות החוזק הקיימות בתלמיד ושילובן בתהליך ההוראה המתקנת, תורמות הרבה מאוד להרגשה הטובה, לשיפור הביטחון העצמי ובסופו של דבר - להצלחה בלימודים.

ד.

ראייה כוללת של הצרכים
- על פי תפיסתי, כדי להצליח לקדם את התלמיד, יש להכירו היטב ויש להביא בחשבון את כל הצדדים באישיותו . בין היתר, חשוב להביא בחשבון, למשל, את תחומי העניין של התלמיד, את שאיפותיו, מטרותיו, תחביביו, מצבו בבית, בביה"ס ובחברה. כל הדברים האלה משפיעים על היכולות הלימודיות של התלמיד ועל תפקודו .